Vilkåra til studiesentera i distrikta må betrast

foto