Ingen nasjonal oversikt over elevane som går på koronastengde skular