Berre ei positiv prøve dei siste åtte dagane

foto
I løpet av dei siste åtte prøvetakingsdagane har Helse Førde analysert 1171 prøver og ei av desse har vore positiv. Foto: ILL.FOTO