Politiforum: Fleirtal av dei tilsette til politiet seier etaten er prega av fryktkultur

foto