Det er behov for relativt rask sikring av Uldegrova