Seks av elleve i dagens kommunestyret stiller på nytt

foto