Opning av «God Start» må stå høgt på den politiske dagsorden

foto