Vestland hadde etterslep på 16,7 milliardar kroner i vedlikehald av vegar

foto