Seks av åtte dagar har vore utan positiv prøve

foto