Nabovarsel om Almenning 1 er sendt ut - hit kjem nye selskap

foto
Slik ser ein for seg 1. etasje av Almenning 1. No er det sendt ut nabovarsel. Foto: Stadsutviklaren