Krev større arkeologisk utgraving før nytt hotell kan byggjast

foto