På MS «The World» blir golfballane til fiskemat

foto