Framleis fengsling for å hindre nye straffbare handlingar