Hol i plastringa ved Hola

foto
Ved Sjøgata fann ein at plastringsfoten er delvis undergraven, og ein del steinar er dratt ut og har laga hol i plastringa. Foto: Anna Wuttudal