foto
Axel Nikodemussen bygde om bilen sin til ein campervan og det siste 1,5 året har han reist rundt og budd i bilen. I mai i år flytta han til Nordfjordeid og har fram til nyleg budd i bilen. Foto: OLIN MARIA YRI

Bygde sin eigen campervan – flytta frå nord til vest