– Politikarane i kommunen må få litt tid til å jobbe i lag

foto