Analyserte 248 prøver - 94 av dei er positive

foto
Sidan tysdag 28. desember har Helse Førde analysert 940 prøver og av desse har 291 vore positive. Foto: tormod flatebø