Håper salet tek seg opp så det flotte prosjektet blir realisert