Stortingsrepresentant krev at Sørvest-Noreg får inntektene frå utanlandskablane

foto