– På tide å verne, ikkje berre øydelegge, kystnatur i Nordfjord!