Stor utbygging: Eidatunet er ei stor og spesiell utbygging. Totalt er det 26 bueiningar fordelt på tomanns, firemanns og einebustader i rekkje. Det siste er nytt og spennande. Eidatunet Foto: Tormod Flatebø

Dette er eit tun folk skal føle seg heime i

Målet med «Eidatunet» har vore å skape nok nytt og spennande. Det meiner eg vi kan seie at vi har lukkast med.