Dårleg vegstandard: Desse bilskadane fekk mange i sommar

foto