Stort engasjement

foto
REKREASJON: Det har kome inn uttale både frå privatpersonar, lokale lag, verksemder og privatpersonar som er opptekne av bruken av areala til rekreasjon for fastbuande og besøkande. Mellom Stårheim og Bryggja er det mange som gir klar beskjed. Foto: Anna Wuttudal Foto: Anna Wuttudal