Venstreleiaren fryktar folk ikkje vil våga å seia frå om tryggleiksbrot