Nye Selje Hotell jobbar med mange skisser

foto
Selje Hotell Invest AS har sikra seg nabotomta, og har kjøpt opp Kystsenteret Holding AS. – Oppkjøpet gir oss ei fantastisk moglegheit for å få ein heilskapleg planlegging av strandområdet, seier styreleiar Liv Koller-Borg i Selje Hotell Invest AS. Foto: pressefoto: Bjørn Erik Drabløs