Import av 250 tonn hjortekjøt årleg

foto
Mange reagerer på at hjorten i butikkdisken kjem langreist frå New Zealand, som er 17.649 km borte i luftlinje, eller like langt som avstanden Nordfjordeid - Oslo, tur/retur 17 gongar. Hjortekjøtet har dermed reist sytten turar til Oslo før vi kan kjøpe det. Men trass dette viser det seg vanskeleg å skulle få meir av hjorten som spring rundt oss inn i ei lokal kommersiell næring.