Skulle hjelpe å passe pengar til ein ungdom - dømd for underslag