Delte meiningar om grøn satsing i kraftkommunen - kritikk av ordføraren