Folk bryr seg meir om kommunepolitikk enn fylkespolitikk

foto