Nedgang i oppdrag for Redningsselskapet i Møre og Romsdal – auke i Vestland