Ventar og ventar på viktig avgjerd om vern av 166,7 km2