Selje Røde Kors: -Vi treng fleire folk, slik at vi kan rykke ut når det trengst

foto