Løyvde tre mill. til hamnestrategi og andre skipstunnelprosjekt