Etter ti år vil ein endre takstane til eigedomsskatten