Så mykje får ein for kartlegging av frivilligheita i Stad