Helsedirektoratet og FHI tilrår lemping av ei rekkje tiltak

foto