Ny nettleigeordning kjem i juli

foto
Frå 1. juli vert det innført ein ny modell for nettleige. Det skal gi ein meir rettferdig nettleige derdei som belastar straumnettet mest, betaler meir i fastledd enn dei som brukar lite straum samtidig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB/NPK