Statsforvaltaren har klaga på vedtak om brakkeriggar