Vil styrke straumnettet mellom Sogndal og Sauda, via Kollsnes

foto