Nekta å godta eit forelegg for vald - no må han betale meir