Ikkje fleirtalet for innføring av eigedomsskatt på næring

foto