– Det er vanskeleg å få sjåføren inn til avhøyr

foto