Ap hindra bassengsaka og Sunnivahallen i å bli lagt heilt vekk