Politiet: – Bilførar har sjølv ansvar for å vurdere forholda