foto
Tryggve Dyrvik er astro-entusiast og driv med observasjon og astrofoto. For han er det rein meditasjon. Foto: TRYGGVE DYRVIK

Tryggve er astro-entusiast