Rassikringsgruppe meiner regjeringa må prioriterer skredsikring høgare