Fugleinfluensa påvist i ytre - over 100 fuglar er meldt inn