Har registrert nye smitta

foto
Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld seier til Fjordabladet at han har registrert 13 nye smitta denne veka. Foto: Tormod Flatebø