Schjøtt-Pedersen etterlyser oljeavklaring frå AP-leiinga