I Vestland er ein flinkare til å ta lappen enn i resten av landet